Skip to content

Privaatsusreeglid

Arvutid, arvutivõrgud ja valvekaamerad on meie kirg

Kelle andmeid Meybo töötleb?

Vastutav andmetöötleja on Meybo (juriidiline isik Elunauding OÜ), küsimuste korral võtke ühendust

Elunauding OÜ töötleb oma klientide ja kontaktisikute andmeid, kes on avaldanud soovi tarbida meie teenuseid või on varasemalt kasutanud meie teenuseid.

Kliendi isikuandmete (andmete) töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Elunauding OÜ turunduskanalitest (sh koduleht) kogume andmeid nende kasutamise ja potentsiaalsete klientide huvide kohta, et paremini mõista meie klientide tegelikke huve, pakkuda kvaliteetsemat informatsiooni ja täiustada kodulehe funktsionaalsust ning kasutajasõbralikkust.

Sellisel juhul on töötlemise õiguslikuks aluseks meie õigustatud huvi mõista paremini klientide vajadusi ja pakkuda paremat teenust.

Elunauding OÜ töötleb isikuandmeid järgmistel eesmärkidel: kliendibaasi loomine ja selle haldamine, teenuste analüüsimine ja täiustamine, veebilehe haldamine, kliendi päringutele vastamine.

Kuidas andmeid kogutakse?

Üldjuhul kogume isikuandmeid otse andmesubjektidelt ja nende nõusolekul. Lisaks sellele kasutame me automaatseid andmekogumisvahendeid, sealhulgas küpsiseid (cookies) ja muid jälgimisvahendeid, et optimeerida meie kodulehe kasutajakogemust ja pakkuda klientidele paremaid teenuseid.

Küpsiste (cookies) hulka kuuluvad seansiküpsised ja püsiküpsised. Seansiküpsised ehk ajutised küpsised võimaldavad veebilehe ja selle funktsionaalsuse kasutamist. Püsiküpsised salvestuvad kasutaja arvutisse ning nende säilivusaeg on 1 aasta. Püsiküpsiste eesmärk on jätta meelde kasutaja valikuid Elunauding OÜ veebilehtedel, sealhulgas kontaktivormi sisestatud nimi, e-posti aadress ja telefoninumber.

Kasutatavate küpsiste hulgas on ka analüütilised küpsised, mis aitavad koguda teavet selle kohta, milliseid sisulehti külastatakse kõige enam, millist veebilehitsejat kasutatakse jne. Analüütilised küpsised ei kogu teavet, mis võimaldaks kasutajat otseselt tuvastada.

Kasutajal on õigus keelduda küpsiste salvestamisest arvutisse. Vastava soovi korral peab kasutaja muutma oma veebilehitseja seadeid.

Isikuandmete kasutamine, säilitamine ja turvalisus

Elunauding OÜ ei jaga kliendi isikuandmeid kolmandatele osapooltele ja püüab teha kõik võimaliku, et vältida isikuandmetele loata juurdepääsu, avaldamist ja muud õigusvastast töötlemist. Kõiki andmeid kasutatakse ainult kliendiga suhtlemiseks ning toote/teenuse pakkumisega seonduvalt.

Oleme meie kogutavate ja töödeldavate isikuandmete kaitseks kehtestanud mõistlikud ja piisavad organisatsioonilised meetmed ning tehnilised ja füüsilised piirangud. Kasutatavad meetmed sõltuvad isikuandmete liigist ja nende avalikukssaamise võimalikest tagajärgedest.

Isikuandmete säilitamise aeg

Elunauding OÜ säilitab isikuandmeid üksnes nii kaua, kui see on nende kogumise eesmärgi saavutamiseks vajalik. Säilitamistähtaeg sõltub ka vajadusest vastata andmesubjektide päringutele, lahendada probleeme ning täita seadusejärgseid dokumentide säilitamise nõudeid. Kui me isikuandmeid enam ei vaja ja õigusaktid nende säilitamist ei nõua, kustutame me need isikuandmed.

Võime jätkata kõnesolevate andmete kasutamist statistilistel eesmärkidel, kuid üksnes pseudonümiseeritud või anonümiseeritud kujul.